Kategorie

Wszelkie przesyłki reklamacyjne muszą zawierać opis stwierdzonej usterki oraz dowód zakupu (oryginalny paragon lub kopia faktury VAT). Jeśli w przesyłce z wadliwym towarem nie będzie opisu usterki lub dowodu zakupu, postępowanie reklamacyjne zostanie wstrzymane. Reklamowany towar należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu (wymagania dostawców) w celu należytego zabezpieczenia w transporcie oraz z kompletnym wyposażeniem. 

Zwroty towarów pełnowartościowych zgodnie z warunkami sprzedaży na odległość są akceptowane w ciągu 10 dni, przy czym towar nie może w jakikolwiek sposób używany, ani nie został w jakikolwiek sposób uszkodzony - dotyczy to także oryginalnego opakowania. Zwrot towaru przyjmowany jest wyłącznie z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), zwrot pieniędzy za towar dokonywany jest na konto bankowe lub przekazem pieniężnym po potrąceniu kosztów takiego przekazu.

Przesyłki z reklamacjami / zwrotami należy kierować na adres firmy podany powyżej. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.