Kategorie

Regulamin:

Sklep internetowy auto-truck3.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet .

Zamówienia są przyjmowane poprzez strony www.auto-truck3.pl.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu mailem potwierdzenia zamówienia - wystarczy odpowiedź na maila zawierającego specyfikację zamówienia.

Realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności towaru w magazynie sprzedawcy lub u dostawców. W sytuacji niedostępności wszystkich lub części towarów z zamówienia - klient otrzyma stosowną informację na podstawie której będzie mógł podjąć decyzję co do dalszej realizacji zamówienia (częściowa dostawa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia).

W przypadku produktów objętych promocją czy wyprzedażą - o kolejności realizacji zamówienia decyduje kolejność wpływu zamówień ze względu na ograniczonośc ilość produktów objętych promocją czy wyprzedażą.

Do każdego zamówienia domyślnie wystawiany jest dowód sprzedaży.

Wszelkie modyfikacje zamówienia - w tym również jego anlulowanie - mogą nastąpić do momentu wystawienia dowodu sprzedaży: paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Zmiany w zamówieniu mogą być zgłoszone wyłącznie poprzez wysłanie maila na adres auto-truck3@tlen.pl.

Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT, a cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia.

Sklep Auto-Truck 3 zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie: cen towarów znajdujących się w ofercie, usuwania z oferty wybranych produktów, wprowadzania nowych towarów do oferty, ogłaszania i odwoływania ofert promocyjnych.

Koszty wysyłki są naliczane jako osobna pozycja i są uwzględniane w taki sam sposób na dowodzie sprzedaży.

Realizacja wysyłek następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie był używany, jest kompletny i w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. O chęci dokonania zwrotu towaru należy powiadomić wysyłając maila na adres auto-truck3@tlen.pl, a przesyłkę ze zwracanym towarem należy odesłać razem z otrzymanym dowodem zakupu z pisemnym oświadczeniem, iż zwrot następuje zgodnie z ustawą o "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, a pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancją podaną w opisie produktu. W przypadku gwarancji producenta potwierdzonej kartą gwarancyjną wystawioną przez producenta towaru - realizacja świadczeń gwarancyjnych jest realizowana za pośrednictwem sieci serwisowej producenta (podanej na karcie gwarancyjnej). Dla pozostałych produktów serwis gwarancyjny jest realizowany za pośrednictwem sprzedawcy.

Produkty wykazujące wady objęte serwisem gwarancyjnym realizowanym przez sprzedawcę należy odesłać na adres sprzedawcy.

Towar wysyłany do reklamacji musi być kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie, a jeśli jest to niemożliwe to opakowanie powinno być należyte aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom w transporcie. Do przesyłki z reklamacją musi być dołączony dowód zakupu (oryginał paragonu lub kopia faktury VAT) oraz opis wady/usterki. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca ma prawo naliczenia kosztów testowania / ekspertyzy reklamowanego towaru, a kupujący ponosi koszty ponownej wysyłki sprzętu.